Pomnik Źródeł Wisły

Pomnik Źródeł Wisły został odsłonięty 13 czerwca 2014 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jego pierwowzorem był pomnik  autorstwa  jednego z najwybitniejszych polskich artystów – prof. Konstantego Laszczki. Rzeźba pt. “Źródła Wisły” przedstawiała postać dziewczęcą z naręczem kwiatów umieszczoną na cokole nad basenem. Smukłą nimfę wodną, która symbolizowała rzekę Wisłę, rzeźbiarz oddział w mokrą suknię z elementami stroju regionalnego. Pląsające w basenie ryby strzelały w górę wodą i obfitymi strugami oblewały dziewczynę kroczącą boso przez łąkę. Zarówno postać dziewczęcą, jak i ryby odlano w brązie, zaś akwen i architektura rzeźby zostały wyłożone  płytami z granitu. Uroczystego odsłonięcia pomnika-fontanny w dniu 22 sierpnia 1937 roku dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki. Niestety podczas drugiej wojny światowej Niemcy zniszczyli rzeźbę. W 1975 roku na cokole stanęła nowa rzeźba. Jej autorem był wiślański artysta rzeźbiarz – Artur Cienciała. Do przedwojennej realizacji nawiązał poprzez wykonanie pomnika Wiślanki,  kobiety z naręczem kwiatów. W związku z rewitalizacją wiślańskiego parku w 2014 roku,  władze miasta postanowiły przywrócić  przedwojenną formę  pomnika. Oryginalny odlew dzieła prof. Konstantego Laszczki nie zachował się, ale rzeźba wykonana przez Grzegorza Łagowskiego w zdecydowany sposób nawiązuje do przedwojennego pierwowzoru.

Wisła, ul. Olimpijska