Projekt „Szlak Niedźwiadka”

WIŚLAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Szlak Niedźwiadka” mająca na celu „promocję walorów turystycznych regionu poprzez wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w postaci opracowania i wdrożenia nowego produktu turystycznego jakim będzie nowy szlak – Szlak Niedźwiadka” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa programu: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020
Szlak-Niedzwiadka-grafika-na-polanie

Wartość projektu:

84 603,68 PLN

Środki z dotacji:

67 218,00 PLN

Wkład własny finansowy:

1 486,28 PLN

Wkład własny niefinansowy:

15 899,40 PLN

Promocja projektu „Szlak Niedźwiadka”

Informacja turystyczna w Wiśle zaprasza

W ramach projektu powstały trzy kamienne rzeźby Niedźwiadka, strona internetowa dedykowana przedsięwzięciu, gra planszowa w formie chusty, której bohaterem jest Niedźwiadek eksplorujący teren Wisły.

Wydrukowany został folder promocyjny zawierający opisy, ilustracje oraz mapę Szlaku.
Ponadto wykonano cztery wzory pocztówek, bawełniane torby ekologiczne z kolorowym nadrukiem przedstawiającym mapę szlaku.