Aleja Podań i Legend

Uroczyste otwarcie Alei Podań i Legend Śląska Cieszyńskiego  miało miejsce  3.08.2014 r. W Alejce tej stanęły  drewniane rzeźby przedstawiające najbardziej znane postaci żyjące od wieków w świadomości mieszkańców, w dawnych podaniach i baśniach z regionu Śląska Cieszyńskiego. Spacer w tym miejscu pozwala poczuć klimat i przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie historie… Znajdziemy tu  postaci takie jak: Baba Jaga, Driada, Utopiec, Bebok,  Imko Wisełka, Złotogłowiec.

Wisła, Park im. Stanisława Kopczyńskiego